حمایت مالی

این صفحه برای عزیزانی‌ست که تمایل دارند ما را در تولید پادکست بیس‌کمپ همراهی کنند. حمایت مداوم شما با رقم‌های کوچک، به ما در تامین هزینه‌ها و انتشار منظم و بهتر پادکست، یاری خواهد رساند.
شنیدن پادکست بیس‌کمپ همیشه رایگان خواهد بود اما حمایت شما، تعهد ما را به تداوم و انتشار منظم پادکست بیشتر خواهد کرد.

حمایت از طریق زرین‌پال (ریالی)

حمایت از طریق Paypal

حمایت از طریق حامی‌باش (ارزی و ریالی)