برچسب: صعود زمستانی K2

اپیزود ۹) اولین زمستان بر روی K2 – قسمت دوم

ادامه‌ی روایت اکسپدیشن زمستانی K2 در سال ۲۰۲۱ و همین‌طور گفتگو با حسین بهمن‌یار و گزارش صعود او در تابستان سال ۹۸ بر روی قله‌ی K2 از مسیر سزن را در این اپیزود بشنوید.
این اپیزود، قسمت دوم و ادامه‌ی اپیزود ۸ است.

اپیزود ۸) اولین زمستان بر روی K2 – قسمت اول

از میان ۱۴ قله‌ی هشت‌هزارمتری فقط قله‌ی K2 در زمستان صعود نشده بود که امسال برای اولین‌بار توسط کوه‌نوردان نپالی صعود شد و آخرین مسأله دنیای کوه‌نوردی هم حل شد. روایت این صعود هیجان‌انگیز و همین‌طور گفتگو با حسین بهمن‌یار و شرح صعود او بر روی قله‌ی K2 از مسیر سزن در سال ۹۸ را در این اپیزود بشنوید.
این اپیزود در دو قسمت منتشر خواهد شد.