برچسب: ماشین سوئیسی

اپیزود ۶) ماشین سوئیسی

اولی اشتک ملقب به ماشین سوئیسی، یکی از نوابغ دنیای کوه‌نوردی، با رکوردهایی دست‌نیافتنی و صعودهایی حیرت‌انگیز در آلپ و هیمالیا بود. در این اپیزود نگاهی خواهیم کرد به تمرینات اختصاصی و صعودهای شاخص اولی اشتک و آخرین برنامه‌ای که در اورست اجرا کرد و منجر به حادثه‌ای تلخ شد. هم‌چنین گفتگوی اختصاصی خواهیم داشت با دوتن از دوستان و هم‌نوردانش.