برچسب: K2

اپیزود ۹) اولین زمستان بر روی K2 – قسمت دوم

ادامه‌ی روایت اکسپدیشن زمستانی K2 در سال ۲۰۲۱ و همین‌طور گفتگو با حسین بهمن‌یار و گزارش صعود او در تابستان سال ۹۸ بر روی قله‌ی K2 از مسیر سزن را در این اپیزود بشنوید.
این اپیزود، قسمت دوم و ادامه‌ی اپیزود ۸ است.

اپیزود ۸) اولین زمستان بر روی K2 – قسمت اول

از میان ۱۴ قله‌ی هشت‌هزارمتری فقط قله‌ی K2 در زمستان صعود نشده بود که امسال برای اولین‌بار توسط کوه‌نوردان نپالی صعود شد و آخرین مسأله دنیای کوه‌نوردی هم حل شد. روایت این صعود هیجان‌انگیز و همین‌طور گفتگو با حسین بهمن‌یار و شرح صعود او بر روی قله‌ی K2 از مسیر سزن در سال ۹۸ را در این اپیزود بشنوید.
این اپیزود در دو قسمت منتشر خواهد شد.

اپیزود ۱) آخرین صعود واندا

واندا روتکویچ اسطوره‌ی دنیای کوه‌نوردی و متعلق به نسل طلایی کوه‌نوردان لهستانی، اولین زنی بود که قله‌ی K2 را فتـح کرد. اپیزود اول نگاه کوتاهی دارد به زندگی پرماجرای واندا و صعودی که هیچ‌گاه از آن برنگشت.